Svårt att komma ihåg hela schemat i detalj? RemindMe hjälper dig att få struktur på dagen.

Har du ett konto?
Logga in här!
Välkommen till Remind Me!
   Kom ihåg min inloggning
Glömt ditt lösenord?

Enkelt och smart

RemindMe är ett webbaserat mobilt påminnelsestöd specifik utformat för personer som behöver stöd för att utveckla vanor och rutiner, framförallt sådana som underlättar för dem att organisera sin tid och få struktur på vardagen. RemindMe är ett hjälpmedel som innehåller flera olika funktioner och ger individuellt anpassat påminnelsestöd samt stöd vid planering och strukturering i vardagen. RemindMe är kompatibelt med Googlekalendern, en lätthanterlig, gratis och kommersiellt tillgänglig produkt som ger planerings- och påminnelsestöd. Personen lägger själv eller tillsammans med en stödperson in händelser, aktiviteter och påminnelser i Google kalendern..

Direkt i Telefonen

Påminnelser kan läggas in via webbkalendern. Det webbaserade mobila påminnelsestödet använder mobilen som plattform och för varje påminnelse om en aktivitet som ska utföras skickas ett SMS till användarens mobiltelefon. RemindMe är kompatibel till alla mobiltelefoner. Användaren ska via SMS aktivt bekräfta om han/hon kommer att utföra aktiviteten eller inte vilket sparas av den unika feedback funktionen som kan användas för uppföljning, vidare planering och utvärdering. Den unika feedback funktion erbjuder användaren och stödpersonen följande återkoppling:

  • Grafisk översikt över dagens, veckans och månadens händelser (Antal planerade aktiviteter med påminnelse)
  • Svarsfrekvens i realtid (Antal påminnelser som bekräftats via SMS i realtid gör att man i samma stund som användaren bekräftar SMS får en återkoppling i webbkalendern och statistiken).
  • Svarshastighet (Snittresultat av tid för påminnelse och SMS-feedback)
  • Behörighetshantering
  • Gemification (Användaren utmana sig själv i att bli bättre på att planera in och svara på påminnelser)
  • mycket mer...

RemindMe är en webbaserad lösning utvecklad i nära samarbete med ledande företag i branschen och ger dig som stödperson stora möjligheter att anpassa hjälpmedlet efter varje individs förutsättningar och behov. RemindMe erbjuder också möjligheter att hjälpa användaren att lägga in aktiviteter och påminnelser och att följa upp och utvärdera användningen.